content


Homeງານວາງສະແດງສິນຄ້າກ່ຽວກັບງານວາງສະແດງ

ກ່ຽວກັບງານວາງສະແດງ

About Exhibition

 

ສຳລັບນັກທຸລະກິດລາວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ
   
  - ພວກເຮົາອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທຸລະກິດລາວທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍການຈັດງານພົບປະ, ການຈອງໂຮງແຮມ ແລະການຊອກຫາຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ.
   
  - ສະເໜີສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ເບີ (856-21) 455 080 ຫຼື ແຟ໋ກ (856-21) 455 081
   
   


 

 

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top