content


Homeງານວາງສະແດງສິນຄ້າຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ

ສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບ:

- ຊອກຫາຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ/ ຈັດງານພົບປະນັກທຸລະກິດ

- ຈອງໂຮງແຮມ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ (ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂ)

- ລວມທັງສິ່ງທີ່ຈູງໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຄ່າປີ້ຍົນ ແລະ ຄ່າທີ່ພັກອາໄສ (ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂ)

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມາທາງສູນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຕາມເບີ (856-21)455 080

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top